Späť

AdriaSun > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Informácie, doprava do Grécka > Grécko-Slovenský slovník

Slovník - Grécko-Slovenský

GRÉCKO-Slovenský SLOVNÍK

V Grécku sa hovorí novogréčtinou, ktorá sa vyvinula zo starogréckeho jazyka. Mnoho Grékov sa dorozumie aj po anglicky. Nemčinu veľmi neovládajú. Sú veľmi vďační za to, ak sa turisti pokúsia niečo vysloviť po grécky. Prinášame vám k nahliadnutiu ukážku Grécko-Slovenského slovníka (zopár slov základnej komunikácie).

Dobré ráno, dobrý deň – Kaliméra
Dobrý večer – Kalispéra
Dobrú noc – Kalí níchta
Ďakujem – Evcharistó
Prosím – Parakaló
Áno – Né (hlavou otáčame, ako keď u nás chceme povedať nie)
Nie – Óchi  (hlavou prikyvujeme)
Prepáčte – Signómi
Hovoríte po anglicky? - Milate angliká?
Nerozumiem grécky! - Den katalavéno Elinika!
Kde je? - Pu ine?
Koľko je hodín? - Tí ora ine?
Koľko to stojí - Poso káni?

Číslovky: 1-10 - ena, dío, tria, tesera, pende, eksi, efta, ochto, enea, deka

20, 30, ... 100 - ikosi, trianda, saranda, peninda, eksinda, evdominda, ochdonda, ekato