Späť

AdriaSun > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Zaujímavosti o Rakúsku > Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni
Armbrustergasse 24 , A-1190 Wien, Rakúsko
Tel.: 004313189055200
Fax: 004313189055208
Mobil: 0043/664/3401861 - diplomaticka služba (po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a voľna iba v závažných pripadoch, napr. ak ide o ohrozenie života alebo zdravia - in emergency case only)
Email: [email protected]


Uradné hodiny veľvyslanectva:
pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h

Konzulárne oddelenie:
Návštevné hodiny pre verejnosť - vybavovanie osobných podaní občanov SR:
pondelok - piatok 09:00 - 11:00 h

Vybavovanie telefonických konzulárnych dopytov (prednostne mimo stránkový čas):
pondelok - piatok 8:00 – 9:00h a 11:30 - 16:00h

CESTOVNÉ DOKLADY

Vízové podmienky, vstup na územie Rakúskej republiky:
- bezvízový styk
- občania Slovenskej republiky sa pri vstupe na územie Rakúska musia preukázať platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom (vo forme zaliatej fólie).