Späť

AdriaSun > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Zaujímavosti o Rakúsku

Rakúsko - zaujímavosti...

Zaujímavosti o RakúskuRakúska republika spolu so Spolkovou republikou Nemecka, Švajčiarskou konfederáciou, Lichtenštajnským kniežatstvom, Maďarskou, Poľskou, Českou a Slovenskou republikou patria svojou polohou do Strednej Európy. Okrem toho Rakúska republika je i súčasťou Európskej únie (tvorí ju 28 štátov). Svojou rozlohou Rakúskej republike patrí 4 miesto, a s počtom obyvateľov (cca. 8 miliónov) patrí 5 miesto v Európe. Rakúsko sa člení na 9 spolkových krajín.

Vďaka svojmu predĺženému tvaru má Rakúsko veľa oblastí, ktoré sa nachádzajú v blízkosti štátnych hraníc. Rakúskou ďalšou typickou súčasťou krajiny sú alpské oblasti. Pokrývajú 2/3 územia. Alpy nie sú prírodnou rezerváciou, naopak - spĺňajú funkcie vysokorozvinutého životného a hospodárskeho prostredia. Vo väčšej miere majú vidiecky charakter, ale nachádzajú sa tu aj mestské sídla. Cestovný ruch sa vyznačuje kvalitou a jej neustálym zvyšovaním. Rakúsko je vďaka Alpám a množstvu kultúrnych aj športových možností jednou zo špičkových svetových turistických destinácií. Zo zahraničných turistov tu majú najväčšie zastúpenie Nemci, ďalej Holanďania a Briti. Záujem o kvalitné služby potvrdzuje aj fakt, že čoraz viac turistov hľadá ubytovanie v 5 a 4 hviezdičkových hoteloch, kým počet prenocovaní za rok v ubytovniach nižšej kategórie má klesajúci trend.

Prinášame Vám zaujímavé informácie o Rakúsku. Rôzne zaujímavosti o Rakúsku nájdete na našich stránkach. Prečítajte si zopár zaujímavosti o Rakúsku ešte pred vycestovaním na dovolenku:

Štátne sviatky v Rakúsku
Rakúska gastronómia
Termíny prázdnin v Rakúsku
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni